Wordt vriend

Donateur of vriend worden van onze stichting
U kunt vriend van de stichting worden door minimaal 10,00 euro per jaar over te maken naar ING bankrekening: NL56 INGB 0005 8577 15 t.n.v. Stichting tot behoud erfgoed rond kerst Nederland, onder vermelding van 'vriend'.

Ook donaties en giften zijn van harte welkom op dit bankrekeningnummer
onder vermelding van 'donatie' of 'gift'. Giften en donaties zijn in verband met onze ANBI-status aftrekbaar van de inkomstenbelasting. Nalatenschappen en erfenissen zijn vrijgesteld van successierecht.

Giften in natura
Ook giften in natura zijn welkom. Indien nodig maken wij nadere afspraken met u over de bestemming en dergelijke. Het hebben van een codicil of het opmaken van een testament is daarbij onontbeerlijk. Wij informeren u hier graag over. Ook wanneer u een nalatenschap of een gedeelte hiervan aan ons wilt doneren, maken wij graag een afspraak met u. U kunt ons hiervan op de hoogte brengen via: Vragen & Contact.