Maria Lichtmis

Op 2 februari werd Jezus, 40 dagen na de geboorte, naar de tempel gebracht om aan aan het volk getoond te worden. Dit volgens de Joodse wet Leviticus 12: 1 t/m 8. Een goed gebruik is om op deze dag aan het einde van de kersttijd pannenkoeken te eten.