Stichting tot behoud
van erfgoed rond
kerst Nederland

Hartelijk welkom op de website van de Stichting tot behoud van erfgoed rond kerst Nederland.

De Stichting tot behoud van erfgoed rond kerst Nederland bestaat sinds 2010.
De stichting is voortgekomen uit de Vereniging Vrienden van de Kerstgroep Nederland die in 2019 vijfentwintig jaar bestond.
Naast deze vereniging was er behoefte aan een stichting die zich met name inzet voor het behoud van materieel en immaterieel erfgoed rond kerst.
Voor informatie over de doelstellingen zie Wie wij zijn.

Laat het ons weten via Vragen en contact:

 • als u (bijzondere) kerstgroepen voor ons heeft die u voor het nageslacht
  wilt behouden of tentoonstellen,
 • als u expertise heeft over kerstgebruiken/tradities en of andere zaken rond kerst,
 • als u informatie heeft over kerstvoorstellingen in en op gebouwen in Nederland,
 • als u informatie of beeldmateriaal heeft voor ons overzicht merktekens op gipsen beelden,
 • als u aanvullende informatie of opmerkingen heeft over de tijdgeest verbeeld in kerstgroepen,
 • als u aanvullingen of wijzigingen heeft voor ons overzicht kerstgroepen in musea wereldwijd,
 • als u literatuur, boeken en andere vormen van kennis beschikbaar wilt stellen om onze kennisbank verder uit te breiden (zie voor een compleet overzicht onze lijst Kerstboeken,
 • als u bijvoorbeeld zitting wilt nemen in ons bestuur of een commissie,
 • als u vragen en of opmerkingen heeft over onze Stichting.
Beleids Actieplan 2023 2027 Pdf
PDF – 104,7 KB 24 downloads