Wie wij zijn

De Stichting tot behoud van erfgoed rond kerst Nederland heeft tot doel:

  • het behoud van kerstgroepen en aanverwante objecten, aan kerst gerelateerde gebruiken in het algemeen en waardevol materieel en immaterieel erfgoed rond kerst;
  • het bevorderen en overdragen van kennis omtrent dit erfgoed.

Onze stichting doet dit onder andere door:

  • het stimuleren van belangstelling voor erfgoed rond kerst;
  • het tentoonstellen van erfgoed rond kerst;
  • het werven van fondsen voor aanschaf, behoud, onderhoud en restauratie van  erfgoed rond kerst;
  • het beheren en in standhouden van erfgoed rond kerst.

Bestuur van onze stichting
Voorzitter: Peter Diemer
Secretaris: Bert Hilhorst a.i.
Penningmeester: Anne Franken
Algemeen bestuurslid: vacant
Algemeen bestuurslid: vacant

Postadres
Stichting tot behoud van erfgoed rond kerst Nederland
Kruislaan 132
1097GA  Amsterdam
info@stichtingerfgoedrondkerst.nl

ANBI status

Op 15 november 2010 heeft de Belastingdienst ons de ANBI-status verleend.
RSIN of fiscaal nummer: 8229.01.729

Kamer van Koophandel

De Stichting staat bij de Kamer van Koophandel voor Centraal Gelderland ingeschreven onder nummer 50714074

Bankrekening
IBAN: NL56 INGB 0005 8577 15
BIC: INGBNL2A

Jaarverslag 2022
PDF – 134,6 KB 113 downloads
Financieel Verslag 2022
PDF – 142,7 KB 112 downloads
Jaarverslag 2021
PDF – 136,3 KB 313 downloads
Financieel Verslag 2021
PDF – 142,9 KB 294 downloads
Jaarverslag 2020
PDF – 133,3 KB 293 downloads
Financieel Verslag 2020
PDF – 146,0 KB 284 downloads