Knikengel 

Het was/is de gewoonte om bij de kerstgroep in de kerk of bij kerstgroepen tentoonstellingen een "Knikengel" neer te zetten als een soort offerblok.
Bij het inwerpen van een muntstuk knikt de engel de gever vriendelijk toe als dank voor zij bijdrage.