Nederland Gips

Nederland / Gips
J.P. Maas, Haarlem, Nederland

In Nederland waren er in de jaren vlak voor en na de oorlog honderden mensen werkzaam in diverse gipsen beelden fabrieken. Met name in het zuiden van Nederland maar ook Noord-Holland had een aantal fabrieken. 
Veel gipsgieters voorzagen hun beelden van een merkteken met de mededeling EIG (Eigenaar), EGD (Eigendom) of  DEP (Deposé) om vervalsingen tegen te gaan.
In bijna elk Katholiek huisgezin stond wel een gipsen kerstgroep in de kamer.
Voor kerken werden bijna menshoge figuren gegoten.

Zie ook het boekwerk "Merktekens op gipsen beelden"
op de website van de Stichting tot behoud van erfgoed rond kerst Nederland: https://stichtingerfgoedrondkerst.nl